การใช้ลู่วิ่งไฟฟ้าให้ถูกวิธีและวิ่งอย่างถูกหลัก

การใช้ลู่วิ่งไฟฟ้าให้ถูกวิธีและวิ่งอย่างถูกหลักนั้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการวิ่งได้

การวางเท้า
ส้นเท้าต้องเป็นส่วนที่สัมผัสพื้นก่อน แล้วฝ่าเท้าและปลายเท้าจึงค่อย ๆ สัมผัสพื้นตามลำดับ (ให้ริมเท้าด้านนอกสัมผัสก่อนก็จะช่วยลดแรงกระแทกได้) หลังจากนั้นจึงถีบพื้นด้วยปลายเท้าเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จังหวะที่เท้าข้างหน้าสัมผัสพื้นต้องเป็นจังหวะที่เข่างอเล็กน้อย

นักวิ่งเร็วจะวิ่งโดยการใช้ปลายเท้าสัมผัสพื้นก่อน แต่นักวิ่งระยะไกลหรือวิ่งเพื่อสุขภาพควรจะให้ส้นเท้าสัมผัสพื้นก่อน รวมถึงการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าด้วยก็ควรใช้วิธีที่ส้นเท้าลงก่อนครับ

แขนและลำตัว
แขนแกว่งตามธรรมชาติ งอเล็กน้อยตามความสบาย แต่ไม่ควรงอจนแคบกว่า 90 องศา ปล่อยตามสบายไม่เกร็ง ลำตัวตั้งตรงไม่เอียงตัวไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะข้างหน้าหรือข้างหนัง

ความเร็ว
วิ่งจนได้เร็วระดับที่จนรู้สึกว่าหายใจแรง วิ่งไปสักระยะเวลาหนึ่งควรจะมีเหงื่อออก อย่าลืม! เริ่มจากความเร็วต่ำ ๆ ก่อน หากวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ทัน ใจสั่น เจ็บหน้าอก หูอื้อ ให้ค่อย ๆ ลดความเร็วลง หากยังไม่หายให้เปลี่ยนเป็นเดิน หากยังไม่หายอีกให้หยุดวิ่งก่อน

ความถี่ ระยะเวลาในการวิ่ง
สำหรับการวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่ำควรวิ่งให้ได้ 3 วันต่อสัปดาห์ ในหนึ่งสัปดาห์ควรมี 1 วันที่วิ่งเร็ว(การวิ่งเร็วจะช่วยให้หัวใจทำงานแข็งแรง) และอีก 1 วันที่วิ่งระยะทางไกล ๆ วิ่งจนรู้สึกกล้ามเนื้อปวดเมื่อย (เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ)