รับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์ คืออะไร

รับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์ คืออะไร

การรับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์ หมายถึง การที่บุคคลหรือนิติบุคคล (ผู้รับจำนำ) ให้เงินกู้แก่เจ้าของรถยนต์ (ผู้จำนำ) โดยมีรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดกับไฟแนนซ์เป็นหลักประกันเงินกู้

ลักษณะของการรับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์

ผู้รับจำนำจะไม่จ่ายเงินค่ารถเต็มจำนวนให้กับผู้จำนำ แต่จะให้เงินกู้เป็นจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้
ผู้จำนำจะต้องนำเงินกู้ไปชำระค่าผ่อนไฟแนนซ์ต่อเอง
ผู้รับจำนำจะเก็บเล่มทะเบียนรถไว้เป็นหลักประกัน
ผู้จำนำจะต้องนำรถมาจอดไว้ที่เต็นท์ของผู้รับจำนำ
ผู้จำนำจะสามารถไถ่ถอนรถคืนได้เมื่อชำระเงินต้น เงินดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน

ข้อดีของการรับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์

ผู้จำนำสามารถได้เงินกู้มาหมุนเวียนใช้จ่ายได้รวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องหาผู้ค้ำประกัน
เอกสารประกอบไม่ยุ่งยาก

ข้อเสียของการรับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์

ดอกเบี้ยเงินกู้มักสูง
เสี่ยงต่อการสูญเสียรถยนต์หากไม่สามารถชำระเงินไถ่ถอนได้
ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพิ่มเติม
ไม่มีความสะดวกในการใช้งานรถยนต์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติจำนำ พ.ศ. 2481

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจรับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์ ผู้จำนำควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เปรียบเทียบข้อเสนอจากผู้รับจำนำหลายราย และคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้รอบคอบ