Digital Marketing

ในปัจจุบัน, มีการสอนการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใหญ่และได้รับความนิยมมากมาย ซึ่งมีตัวอย่างเช่นดังนี้:

Coursera: Coursera เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เขามีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ในหลายระดับ เช่น “Digital Marketing Specialization” จากมหาวิทยาลัยพริตตัน ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด, การสร้างและการจัดการเนื้อหา, การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการตลาด และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดผลและการวิเคราะห์ผลการตลาด

Udemy: Udemy เป็นแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่รองรับคอร์สเรียนจากครูและผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา มีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์อย่างมาก เช่น “The Complete Digital Marketing Course” ที่เน้นการสร้างเว็บไซต์, การใช้โซเชียลมีเดีย, การจัดการแคมเปญโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

HubSpot Academy: HubSpot Academy เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้คอร์สเรียนฟรีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ มีหลายคอร์สที่เน้นเรื่องการตลาดออนไลน์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการการตลาดออนไลน์ เช่น “Inbound Marketing Certification” และ “Social Media Marketing Certification”

DigitalMarketer: DigitalMarketer เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ พวกเขามีหลายคอร์สที่เน้นเรื่องการตลาดออนไลน์และการขายออนไลน์ เช่น “Digital Marketing Mastery” และ “Customer Acquisition Specialist Certification”

Google Digital Garage: Google Digital Garage เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของ Google มีคอร์สที่เน้นเรื่องการตลาดออนไลน์และการใช้เครื่องมือของ Google เพื่อสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ เช่น “Fundamentals of Digital Marketing” ซึ่งเป็นคอร์สเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์

การเลือกคอร์สเรียนออนไลน์ในการทำการตลาดออนไลน์นั้นควรพิจารณาความเชี่ยวชาญของผู้สอน ความครอบคลุมของหัวข้อที่เรียนรู้ และความเหมาะสมต่อความต้องการและระดับความเชี่ยวชาญของคุณเอง